2011.08.30

大島由香里


yukari20110829_01.jpg
yukari20110829_02.jpg
yukari20110829_03.jpgyukari20110829_04.jpg
yukari20110829_05.jpg
yukari20110829_06.jpg
yukari20110829_07.jpg
yukari20110829_08.jpg

20110829放送 NEWS JAPAN
大島由香里アナ